A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége

2018.01.05


A munkaviszony kezdetétől számított 15 napon belül a munkáltatónak kötelessége tájékoztatni a munkavállalót a munkaviszonnyal kapcsolatos információkról. Ezek az információk a munkaszerződés tartalmát egészítik ki. A tájékoztatási kötelezettséget és annak tartalmát törvény írja elő.


A munkáltatónak írásban tájékoztatnia kell a munkavállalót:

 • a napi munkaidőről,
 • az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról,
 • a munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról,
 • a munkakörbe tartozó feladatokról,
 • a szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának, valamint
 • a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól, továbbá
 • arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, valamint
 • a munkáltatói jogkör gyakorlójáról.

Ha a munkaviszony 15 nap eltelte előtt megszűnik, a munkáltató a tájékoztatási kötelezettségét legkésőbb a munkában töltött utolsó napon köteles teljesíteni.

Ha a munkáltató megnevezése, lényeges adatai, továbbá a fentebb felsoroltak változnak, akkor a munkavállalót a változást követő 15 napon belül írásban tájékoztatni kell.


Külföldön történő munkavégzés

A tizenöt napot meghaladó külföldön történő munkavégzés esetén a fentiekben foglaltakon túlmenően a munkáltatónak legkésőbb a külföldre való kiutazást megelőző 7 nappal írásban tájékoztatnia kell a munkavállalót:

 • a külföldi munkavégzés helyéről, tartamáról,
 • a pénzbeli és a természetbeni juttatásokról,
 • a díjazás és egyéb juttatás pénzneméről, továbbá
 • a hazatérésre irányadó szabályokról.


Mikor nem kötelező?

Nem terheli a munkáltatót a tájékoztatási kötelezettség, ha a munkaszerződés alapján:

 • a munkaviszony tartama az 1 hónapot, vagy
 • a munkaidő a heti 8 órát nem haladja meg.
Ilyen esetekben csak a munkáltatói jogkör gyakorlójának személyéről köteles tájékoztatni a munkavállalót.Természetesen a teljesség igénye nélkül íródott a cikk, ha kérdése van forduljon hozzánk elérhetőségeinken!

Legyen Ön az első, aki értesül az újdonságokról!

Iratkozzon fel havonta egyszer megjelenő, vállalkozásoknak szóló hírlevelünkre!