Kereskedelmi tevékenységek engedélyezése, bejelentése

2017.12.05

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet rendelkezései alapján a bejelentést, illetve a működési engedély iránti kérelmet a kerületi önkormányzat jegyzőjénél kell benyújtani.


Bejelentésköteles tevékenység mindazon termékek forgalmazása, melyek a rendelet szerint nem minősülnek üzletkötelesnek. A jegyző a tevékenységet (üzletet) a szabályszerű bejelentés alapján 15 napon belül nyilvántartásba veszi. A nyilvántartásba vétellel egyidőben a jogszabályban meghatározott hatóságokat megkeresi.


A bejelentés benyújtása elektronikus formában jelenleg nem lehetséges.

Az önkormányzat honlapján elérhető formanyomtatvány kitöltése javasolt, melyet postai úton vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatára szükséges eljuttatni.

Csatolandó az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat eredeti példány vagy hitelesített másolata.


A bejelentés illetéke 3.000 Ft, melyet illetékbélyeggel kell megfizetni.


A bejelentést követően a tevékenység végezhető.


A bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés kötelező adattartalma:

I. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai

1. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye;

2. a kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma;

3. a kereskedő statisztikai száma;

4. a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység helye az alábbiak szerint:

4.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében címek),

4.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke,

4.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése,

4.4. a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet kívánnak folytatni;

4a. üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének és időpontjának, illetve a szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás időpontjának megjelölése;

5. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység formája;

6. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet

6.1. a napi/heti nyitva tartási ideje,

6.2. tulajdonosa,

6.3. címe, helyrajzi száma,

6.4. használatának jogcíme,

6.5. elnevezése,

6.6. alapterülete (m2),

6.7. vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége,

6.8. a vásárlók könyve nyomtatvány azonosító adatai és használatba vételének időpontja,

6.9. napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok telekhatártól mért távolsága és elhelyezése (saját telken vagy más telken parkolóban, parkolóházban vagy közterületek közlekedésre szánt területe egy részén, illetve a közforgalom céljára átadott magánút egy részén);

7. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt

7.1. termékek megnevezése és sorszáma, illetve ebből

7.2. a jövedéki adóról szóló törvény szerinti jövedéki termékek;

8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

8.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység

8.2. kiskereskedelem, megjelölve a vendéglátást, amennyiben ilyen tevékenységet folytat,

8.3. nagykereskedelem;

9. a kereskedő nyilatkozata kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban arról, hogy

9.1. kíván-e szeszesital-kimérést folytatni, illetve


II. Csatolt okiratok

1. nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);

2. haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;

3. közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.


III. Keltezés, a bejelentő aláírása (bélyegzője)


Működési engedély már csak az üzletköteles termék esetén szükséges!

Vendéglátással foglalkozó vállalkozást alapítana és nincs még könyvelője?

Meglévő vendéglátással foglalkozó vállalkozásának új könyvelőt keres?

Kérjen tőlünk árajánlatot!


Cégalapítás előtt tanácsadásra lenne szüksége? Kérjen tőlünk időpontot személyes konzultációra!

Természetesen a teljesség igénye nélkül íródott a cikk, ha kérdése van forduljon hozzánk elérhetőségeinken! 

Legyen Ön az első, aki értesül az újdonságokról!

Iratkozzon fel havonta egyszer megjelenő, vállalkozásoknak szóló hírlevelünkre!