Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2019-ben

2019.01.07

Az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettség érinti mindazokat, akiknek biztosítási jogviszonya megszűnt, vagy szünetel, valamint a kiegészítő tevékenységű (nyugdíjas) társas vállalkozókat. Cikkünkben az általános mértékéről lesz szó azon magánszemélyek esetében, akiknek az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságuk megszűnik.


Az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettség az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megszűnését követő naptól áll fenn. A biztosítási jogviszony megszűnését (pl. munkaviszony megszűnését) követő 46. naptól keletkezik a fizetési kötelezettség, amennyiben a korábbi jogviszony legalább 45 napig fennállt.

2019-ben ismét emelkedik az egészségügyi szolgáltatási járulék összege. A jelenlegi 7 320 Ft-ról 7 500 Ft-ra változik a havi összege, napi összege 244 Ft-ról 250 Ft-ra. Először 2019 február 12-én kell az emelt egészségügyi szolgáltatási járulékot befizetni a NAV-nak.

A járulékfizetést a kötelezett helyett más személy (pl. hozzátartozó) vagy szerv is teljesítheti a NAV-nak történő bejelentés után.

Mentesül a járulék fizetése alól az a személy, akinek kérelmére a járási hivatal az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából a szociális rászorultság igazolásáról hatósági bizonyítványt állít ki. Az egészségügyi szolgáltatásra való szociális rászorultságot a járási hivatal annak állapíthat meg, akinek:

  • családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 120 %-át (34.200,- Ft-ot) és családjának vagyona nincs.
  • egyedül élő esetén a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 150 %-át (42.750,- Ft-ot) és családjának vagyona nincs.