Melyik cégformát válasszam?

2017.11.21


Cégalapítás esetén fontos, hogy tisztában legyünk a különböző vállalkozási formákkal, hogy a legideálisabb társasági formát válasszuk ki és megelőzzük az esetleges későbbi kellemetlenségeket.


Az alábbiakban röviden, lényegre törően tértünk ki a társasági formákra, ha esetleg bővebben kíváncsi rájuk, kérjen tőlünk időpontot tanácsadásra.Közkereseti Társaság


Jogi személyiséggel rendelkezik, személyegyesítő társasági forma.

Nem örvend nagy népszerűségnek, melynek a felelősségi modell lehet az oka.

A tagok a létesítő okiratban arra vállalnak kötelezettséget, hogy korlátlan és egyetemleges felelősség mellett üzletszerű, közös gazdasági tevékenységet folytatnak, az ehhez szükséges vagyoni hozzájárulást pedig a társaság rendelkezésére bocsátják.

Bármely tagja személyesen közreműködhet a társaság tevékenységében.

A társaság legfőbb szerve a tagok gyűlése.

Ügyvezetésre (korábban üzletvezetésre) a közkereseti társaság bármely tagja jogosult, külső személyt a közkereseti társaság ügyvezetésével megbízni nem lehet.

A társaságba újonnan belépő tag a többi taggal azonos módon felel azokért a tartozásokért is, amelyek belépése előtt keletkeztek.

A társaság jogutóddal és jogutód nélkül is megszűnhet.

Tagok létszáma legalább kettő.

Létesítő okirat: társasági szerződés.

Vagyoni hozzájárulás minimum nincs meghatározva, mely lehet pénz és apport is.Betéti Társaság


Jogi személyiséggel rendelkezik

A kisvállalkozások legkorábbi és egyik legkedveltebb formája.

Legalább egy tagnak korlátlanul és ha mégis többen vannak egyetemlegesen (beltag/ok) kell felelnie a társaság tartozásaiért, míg legalább egynek (cum viribus) korlátolt felelőssége áll fenn a tartozásokért (kültag), tehát csak a társasági szerződésben vállalt vagyoni betétjének szolgáltatására terjed ki. Magyarán a beltag saját, teljes vagyonát is kockáztatja a gazdasági társaságban!

A társaság legfőbb szerve a tagok gyűlése.

A Betéti társaság ügyvezetője csak a bt. tagja (tulajdonosa) lehet.

Főszabály szerint, a kültag nem jogosult az ügyvezetésre és a társaság képviseletére sem.

Tagok létszáma legalább kettő. (egy beltag, egy kültag)

Létesítő okirat: társasági szerződés

Vagyoni hozzájárulás minimum nincs meghatározva, mely lehet pénz és apport is.Korlátolt Felelősségű Társaság


Jogi személyiséggel rendelkezik.

A korlátolt felelősségű társaság (kft.) olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével alakul, és amelynél a tag kötelezettsége a társasággal szemben törzsbetétének szolgáltatására és a társasági szerződésben megállapított egyéb vagyoni értékű szolgáltatásra terjed ki. Magyarán a tagok nem kockáztatják a saját vagyonukat, csak a társaságba bevitt vagyonukat!

Nem lehet a tagokat nyilvános felhívás útján gyűjteni.

Tagok létszáma legalább egy. Abban az esetben, ha egy tagja van a Kft-nek, egyszemélyes Kft.-ről beszélünk.

A tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg.

Létesítő okirat: társasági szerződés, alapító okirat. Abban az esetben, ha egy tagja van a Kft.-nek alapító okirat, ha több tagja van társasági szerződés útján jön létre.

A társaság legfőbb szerve a taggyűlés.

Mekkora törzstőkével alapítható Kft.? Törzstőke minimum mértéke 3.000.000 Ft.

A törzstőke a tagok törzsbetéteinek összességéből áll. A törzsbetét a tagok vagyoni hozzájárulása, amely pénzbeli betétből, illetve nem pénzbeli betétből (apport) tevődik össze.Részvénytársaság


Jogi személyiséggel rendelkezik.

A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényből álló alaptőkével működik, és a részvényes kötelezettsége a részvénytársasággal szemben a részvény névértékének vagy kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki.

Nyilvánosan működő részvénytársaság Nyrt.: részvényeit a tőzsdére bevezették.

Zártkörűen működő részvénytársaság Zrt.: részvényei nincsenek bevezetve a tőzsdére.

Létesítő okirata az alapszabály.

A társaság legfőbb szerve a közgyűlés

A részvényesek száma legalább egy.

Nyrt. alaptőke: nem lehet kevesebb 20.000.000 Ft-nál.

Zrt. alaptőke: nem lehet kevesebb 5.000.000 Ft-nál.

A részvénytársaság alaptőkéje az összes részvény névértékének az összege. A részvény névértéken aluli kibocsátása semmis!


A fentiek alapján Ön melyik társasági formát választaná?

Nem tud dönteni? Kérjen tőlünk időpontot tanácsadásra!

Természetesen a teljesség igénye nélkül íródott a cikk, ha kérdése van a fentiekkel kapcsolatban, akkor forduljon hozzánk bizalommal!

Legyen Ön az első, aki értesül az újdonságokról!

Iratkozzon fel havonta egyszer megjelenő, vállalkozásoknak szóló hírlevelünkre!